De fysiska mötena blir allt färre, men desto viktigare

Snudd på 50 års arbetslivserfarenhet inger inte bara respekt, man kan också lära sig en hel del av Stefan. Vi kör en lunchintervju med FINQRs försäljningschef. Hur har affärsklimatet ändrats de senaste decennierna och vilken roll spelar digitaliseringen för människorna i organisationen?

Stefans bakgrund ligger främst inom reseindustrin och finanssektorn. Han har bland annat arbetat som resebyråchef, försäljningschef och landschef. Till några av arbetsgivarna hör ABB, Siemens, Release Finans och nu FINQR.

Resultaten blir mer direkta och så mycket tydligare

Rätt använt och uppföljt så finns många kronor och minuter att spara med digitalisering och automatisering. Tydligheten är något som är bra att stödja sig mot i försäljningsprocessen mot FINQRs potentiella kunder enligt Stefan.

Stefan Åkerström, Försäljningschef FINQR

Tiden man har på sig och möjligheten att få träffas har förkortats och i vissa fall försvunnit helt. Generellt sett har kunskapen om allt ökat, och internet har förändrat kontakt- och informationsvägarna helt jämfört med när jag jobbade med försäljning i mina tidiga år.

Inför eller under varje möte tar han fram en förkalkyl som visar på direkta besparingar både tids- och kostnadsmässigt. Ibland har de till och med själva gjort kalkylen direkt på vår hemsida innan jag anländer. Kunderna är generellt sett mer pålästa och förberedda nu för tiden, och då gäller det att kunna matcha det som säljare. De fysiska mötena må bli färre, men vikten av dem ökar. Och när man väl träffar någon fysiskt, så finns ofta en stor nyfikenhet kring FINQR och våra tjänster. Man väljer helt enkelt sina möten mer noggrant, och kvaliteten blir därefter.

Det viktigaste för att lyckas med en bra kundrelation

Oavsett om ett avslut görs med en handskakning på plats, eller digitalt via e-signering – så gäller samma grund för en lyckad kundrelation. Det handlar om ärlighet, åt båda hållen.

… om man inte kan lita på varandra, blir allt fel, mer eller mindre snabbt.

Under alla sina år inom försäljning är ärligheten den största lärdomen. Förtroende är viktig inom alla branscher och speciellt inom finans- och ekonomitjänster. Att lämna över delar av administrationen av sin ekonomi till en extern part kräver stort tillit. Det är här mycket av vårt arbete ligger, att förtjäna tilliten. För när kunderna väl insett hur mycket tid och pengar de kan spara med automatisering, så handlar allt om det personliga och servicen.

Man vill göra affärer med mänskliga bolag, även om det som säljs är av teknologisk karaktär. Vårt mål är givetvis att kunderna ska behöva fråga så lite som möjligt, men tryggheten ska ändå finnas där att behöver man fråga något, så ska där finnas en riktig människa på andra sidan datorn, som snabbt kan svara.

Tid- och kostnadsbesparing i all ära, men vad mer ger digitaliseringen?

Det absolut vanligaste som det talas om i samband med effekter av automatiseringsmjukvara är tids- och kostnadsbesparingar. Men man får inte glömma att se ett steg längre och faktiskt fundera över vad frigörandet av tid- och kapital kan innebära för den egna verksamheten, annat än siffror.

Se det som en chans att utveckla resultatet och beslutsgrunderna i företaget, samt den personliga utvecklingen.

Med digitaliseringen kommer som känt mätbarhet. I samband med fakturor kan du med ett bra system exempelvis testa olika typer av kompletterande budskap och utformning i dina fakturor för att se hur det påverkar betalningsvilja och kundnöjdhet.

Sen får vi inte glömma fördelarna som automatisering och digitalisering öppnar upp för medarbetarna. Frigjord tid kan läggas på personlig utveckling och för att låta medarbetarna specialisera sig än mer inom sådant som tillför unikt värde till organisationen och som datorer inte kan göra.


Nyfiken på att veta mer om hur FINQR kan automatisera din fakturering?

Med FINQR Fakturaservice automatiserar du distribution, påminnelser och bokföring av dina kundfakturor.

Men bara för att du automatiserar betyder det inte att din översikt och kontroll minskar, snarare tvärtemot. Du har alltid stenkoll på dina siffror och kan när som helst gå in och justera ett enskilt flöde.

Vi tror på öppenhet och synkar med de flesta ekonomi- eller affärssystem. Och har vi inte stöd för systemet, så löser vi det. Klicka dig gärna in på vår produktsida och läs mer.

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning