FINQR i storsatsning som får golfklubbarna att jubla

Företagare och uppfinnare söker med ljus och lykta efter just de där idéerna som verkligen löser ett reellt problem hos en målgrupp. Dessa tillfällen är sällsynta, men ack så värdefulla – både för kund och leverantör. Det är just ett sådant här tillfälle som FINQR står bakom tillsammans med Golfens IT-system (GIT).

FINQR har redan idag Sveriges största golfklubb Ekholmsnäs som kund. För sina andra tjänster inom fakturaservice och fakturaköp, så finns de flesta branscherna inom näringslivet representerade.

Genom smart teknik, så har vi lyckats automatisera över 80% av den administrativa bördan för golfklubbar i samband med hanteringen av medlemsavgifter. Vad som tidigare för många golfklubbar var en ångerfull administrativ följetong, har nu blivit en lustfylld och enkel uppgift”Jakob Carlbring, VD FINQR

Så här förenklas hanteringen av medlemsavgifter för golfklubbarna

Det som gör FINQRs lösning för golfklubbar så unik, är att man automatiserat 80 % av det administrativa arbetet som golfklubbarna går igenom för att hantera medlemsavgifterna. Utskick, snälla påminnelser och bokföring av medlemsavierna sker automatiskt. Men det slutar inte där.

Tack vare att FINQRs system är integrerat med GIT, så kan medlemsfakturorna/avierna också prickas av automatiskt i GIT efter att betalningen kommit in. Det går även att ställa in så att avierna krediteras automatiskt.

Vårt system är byggt med öppenhet och flexibilitet i åtanke, vilket gör att vi kan koppla ihop FINQR med i princip alla typer av affärs- och ekonomisystem, eller andra typer av tekniska system. Golfens IT-system är ett tydligt exempel på hur vi kan koppla ihop oss med ett system och underlätta manuellt arbete för kunden. – Jakob Carlbring, VD FINQR

Stora mängder tid och pengar sparas, och allt sker till ett fast pris

När minst 80 % administrationen sparas så görs stora ekonomiska och tidsmässiga vinster för klubbarna. Det är tid och pengar som de kan lägga på att utveckla andra delar av verksamheten. Vad klubbarna dessutom uppskattar är att allting sker till ett fast pris per medlemsavi. Inga dolda avgifter eller tillägg, allt är inkluderat. Dessutom blir kundservicen snabbare och bättre.

Ett klick, istället för sex stycken manuella steg

Vanligtvis när en klubb ska skicka ut sina avier, så ska man först skapa avin i Golfens IT-system. Sedan ska man exportera eller synka över den till sitt ekonomisystem. Därifrån ska man sedan distribuera avin till mottagaren via post, e-post, eller kanske e-faktura.

Nästa steg är att hålla koll på om betalningarna kommer in, annars kanske man skickar en snäll notis om avin. När sedan betalningen kommit in ska man bokföra det i sitt ekonomisystem. Sen ska man in i GIT och pricka av betalningen. Vill inte medlemmen fortsätta sitt medlemskap, så måste avin krediteras.

Allt i ovan beskrivna manuella flöde har FINQR och GIT automatiserat. Det enda man behöver göra är att skapa sin medlemsavi i GIT. Men bara för att det automatiseras betyder det inte att man tappar kontrollen. För den som vill ha detaljkoll, så finns det gott om grafiska översikter och kontrollverktyg i FINQR att tillgå.

När släpps lösningen på marknaden?

Utvecklingsarbetet pågår för fullt, och många klubbar har redan anmält intresse att köra årets medlemsfakturering via lösningen.

Vi förstår att många vill komma igång snabbt med lösningen, eftersom det snart är dags att skicka ut medlemsavier. Vi har alltid säkerhet och funktionalitet som ledord när vi utvecklar. Just nu håller vi på att säkerställa flödena och testa igenom funktionalitet, för att vi ska kunna erbjuda en trygg lösning för klubbarna. Vi räknar med att släppa på de första klubbarna under hösten. Man kan anmäla sitt intresse direkt via vår hemsida. – Jakob Carlbring, VD FINQR

Mer information om lösningen finns på https://finqr.se/tjanster/golf/ – där kan man även anmäla sitt intresse och bli kontaktad av en produktexpert.

 

 

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning